Listing #4786112 eur-lex.europa.eu

19
EUR-Lex.europa.eu. bg Достъп до правото на Европейския съюз · es El acceso al Derecho de la Unión Europea · cs Přístup k právu Evropské unie ...

Category

Website Performance

totalBlockingTime 0 Sec
observedLoadTs 1155207434719
observedFirstContentfulPaintAllFrames 1.03 Sec
interactive 0.37 Sec
observedFirstVisualChange 1.01 Sec
totalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 1155207445821
observedLargestContentfulPaintTs 1155207445821
observedTimeOriginTs 1155206209286
observedLargestContentfulPaint 1.24 Sec
observedNavigationStartTs 1155206209286
observedLargestContentfulPaintAllFrames 1.24 Sec
observedFirstContentfulPaintTs 1155207238059
observedFirstMeaningfulPaint 1.03 Sec
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
maxPotentialFID 0.02 Sec
observedSpeedIndexTs 1155207236862
observedFirstPaint 1.03 Sec
largestContentfulPaint 0.43 Sec
observedTraceEndTs 1155209745295
observedFirstVisualChangeTs 1155207222286
firstMeaningfulPaint 0.37 Sec
speedIndex 0.77 Sec
observedLastVisualChange 1.23 Sec
observedTimeOrigin 0 Sec
observedDomContentLoaded 1.09 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 1155207238059
observedFirstPaintTs 1155207238059
observedTraceEnd 3.54 Sec
cumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
observedNavigationStart 0 Sec
observedLastVisualChangeTs 1155207439286
observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 1155207238059
cumulativeLayoutShift 0 Sec
observedTotalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedLoad 1.23 Sec
observedFirstContentfulPaint 1.03 Sec
observedSpeedIndex 1.03 Sec
observedCumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
firstContentfulPaint 0.37 Sec
observedDomContentLoadedTs 1155207302363
Tidak ada data iklan lainnya saat ini